ARGroup Aleš Ruda

RoboOrienteering 2011

by Administrator 1. July 2011 21:49

První velký úspěch v komorním provedení. Veškeré úpravy HW a SW v minulých letech konečně začínají přinášet ovoce. Robot docela přesně objíděl zadané kontrolní body i když s rostoucí vzdáleností rostla i odchylka a robot postupně začal míjet kontrolní oblasti. Z toho vyplývá, že je nutné zlepšit výpočet pozice robotu, další možností je v blízkosti cílové oblastí začít robota navigovat podle oranžového kuželu. Tím dojde k dosažení cílové oblasti a také k synchronizaci robota s mapou.

Robot předvedl ve všech kolech stabilní vykon a narozdíl od ostatních týmů se nepotýkal s žádnými zásadními problémy. První dvě kola obsadil 1. místo a v třetím kole 2. místo. Celkově první. Hurááááá. Tento úspěch je trošku zkalen tím, že ostatním týmům roboty postupně přetaly jezdit, ale nebuďme detailisté.

Tags:

ARBot

Month List