Úvod

ARBot je malý autonomní robot, který vznikl jako hobby projekt. Počátečním cílem bylo sestrojit vozítko a zejména vymyslet algoritmy, které umožní alespoň to co dokáže mnohý hmyz jako třeba mravenec či včela. Z místa A se dostat na místo B. Zvolit si v jistém smyslu optimální trasu, vyhnout se kolizím a chránít sama sebe před poškozením.

Postupem času byl cíl přeformulován. Dnes je snahou uspět v soutěžích typu Robotour a Robotem rovně, kde se roboty musí dostat ze startovního místa do cíle ideálně po co nejkratší cestě. Pohybují se především po parkových cestách, nesmí vyjet na trávník, vyhýbají se přirozeným i umělým překážkám a neubližují kytičkám a přihlížejícím. A to vše zcela autonomně bez cizí pomoci.

Kde je budoucnost? Jaký složitější cíl si vytknout než účast v silničním provozu, ale to je ještě hodně a hodně daleko.